PRIVACY VERKLARING

Sonnemans stucwerk

Privacy verklaring (AVG)

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor wie?

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:

Bezoekers van de website ?http://www.sonnemansstucwerk.nl?
Personen van wie gegevens zijn verstrekt aan Sonnemans Stucwerk in verband met de diensten die Sonnemans Stucwerk verleent.

Sonnemans Stucwerk verkrijgt persoonsgegevens van u via de telefoon en e-mail. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Sonnemans Stucwerk verkrijgt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres(sen)
  • Telefoonnummer(s)
  • Adresgegevens
  • IBAN

Doeleinden

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van opdrachten
  • Het aanbieden van diensten
  • Het voeren van administratie
  • Het afhandelen van betalingen

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Sonnemans Stucwerk persoonsgegevens uitwisselen. Sonnemans Stucwerk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sonnemans Stucwerk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Sonnemans Stucwerk zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Sonnemans Stucwerk zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn voor de opdracht of voor vervolgopdrachten. Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor gegevens die onderdeel zijn van de boekhouding.

Uw rechten

U heeft het recht om Sonnemans Stucwerk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Sonnemans Stucwerk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Contactgegevens

Naam:
Adres:
Tel:
E-mail:

Sonnemans Stuckwerk BV
Brandsmastraat 19, 5758 BE Neerkant
06 156 347 26
info@sonnemansstucwerk.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sonnemans Stucwerk laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sonnemans Stucwerk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website geplaatst. Wij raden u daarom aan om de website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 Juni 2018

info@sonnemansstucwerk.nl

10 + 8 =

Adres

Brandsmastraat 19
5758 BE Neerkant

Telefoon

+31 6 156 347 26

Email

info@sonnemansstucwerk.nl